Workshops

Salgskæden trin for trin ...

For at kunne bygge en stærkere salgsmuskel skal både salgsledelse og de sælgere som har ansvaret for virksomhedens salg alle gøre noget anderledes. Men først skal vi være helt skarpe på hvor I ønsker at ændre adfærd, hvor det giver bedst mening, mest værdi og hvad det kræver af den enkelte leder og medarbejder hos jer.

På et par workshops med virksomhedens salgsorganisation taler vi hvert enkelt trin af salgskæden igennem, afdækker hvad I ved og ikke ved, hvad I gør og ikke gør i salget:

  • Skaber overblikket over hele salgskæden og en fælles forståelse for sammenhænge heri, f.eks. hvad de svage lead kanaler betyder for styrken i pipeline og paratheden til hurtigt at korrigere for evt. udsving heri
  • Identificerer hvor “kæden hopper af”, hvor ressourcerne ikke bruges rigtigt, f.eks. at der gives for mange tilbud der ikke følges op på eller genereres leads der bliver tabt på gulvet
  • Beskriver konkrete indsatser, f.eks. hvad der skal gøres for at løfte jeres k-rate på tilbud eller generere flere gode leads til sælgerne, hvad det kræver af den enkelte og teamet at komme derhen og ikke mindst forventninger til effekten heraf.

målgrupper

leadkanal

leads

dialog/møder

salgsmuligheder

tilbud

ordrer

ny-/mersalg

Mere skal der ikke til ...

En workshop varer typisk 3 timer og som facilitator sikrer jeg en klar agenda, en stram struktur og at der bliver skåret igennem når personlige kæpheste fylder for meget. Jeg får identificeret og håndteret de holdninger som til daglig kan tage energien ud af enhver god snak om hvad vi kunne gøre anderledes.

Det vigtigste på sådanne workshops er at sikre en god balance mellem fremdrift og at alle bliver hørt. At vi får udfordret det bestående, uddybet potentialet, lyttet til hinanden, bliver enige om hvad der skal være anderledes på den korte bane, identificeret de lavest hængende frugter, hvad der er realistisk at gøre noget ved, hvad der er vigtigst ift. en fælles køreplan.

For at sikre tid til at komme dybt nok ned i det enkelte trin, opnå den nødvendige indsigt, skal der flere workshops til før vi er igennem salgskæden fra A-Z. F.eks. går der typisk en workshop med at tale fødekanalen til salget igennem. Hvad ved virksomheden om sine målgrupper, lead kanaler og leads og hvad ved man ikke.

Til gengæld må workshops gerne ligge tæt på hinanden, i samme uge med par dages mellemrum, eller i 2 på hinanden følgende uger. Så vi bevarer momentum og viden om hvor vi kom til. Så vi i løbet af 2 uger har  gennemført 2-3 workshops og skabt grundlaget for en fokuseret og skarp køreplan med det rigtige indhold .

Eksempel på agenda

  • Om Mosano og tilgang salgskæden
  • Indtryk fra dialog med medarbejdere/ledere
  • Jeres salgskæde-analyse
  • Salgskæden hos jer - trin for trin
  • Ægte forandringer …
  • Opsamling, næste skridt

målgrupper

leadkanal

leads

dialog/møder

salgsmuligheder

tilbud

ordrer

ny-/mersalg

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close