Bedre styr på kunderne

... sikre at I sælger mere til flere

Langt de fleste virksomheder har allerede en stor kundebase, karakteristeret ved at nogle af dem er nytilkomne, andre er gode loyale kunder der køber hyppigt, mens en stor del ikke har købt længe eller kun køber sjældent. 

Den rigtige viden om kunderne er en guldmine for det fremtidige salg. Desværre synliggøres og anvendes denne viden alt for sjældent i en målrettet og struktureret form i det daglige salgsarbejde. Først skal vi derfor være enige om:

  • Hvor mange kunder I har 
  • Hvordan salget fordeler sig på dem
  • Hvordan I arbejder med kunderne i dag

På den baggrund hjælper jeg jer med at få bedre styr på jeres kundebase og hvordan I skal arbejde med at udvikle og styrke salget til kunderne med afsæt i: 

  • Klare definitioner (f.eks. hvad der kendetegner en god kunde og en potentiel fokuskunde)
  • Mere entydige processer for håndtering af den enkelte ordre og den enkelte kundes mersalgsmuligheder, understøttet af den rigtige viden og segmentering i jeres salgsværktøjer 
  • Gennemførsel af flere målrettede salgsaktiviteter mod udvalgte målgrupper, f.eks. kampagner og ringedage med fokus på at sikre tilfredshed, styrke relationer og afdække mersalgsmuligheder 
  • Klare KPI’er for hvordan sælgerne skal arbejde med deres kundeporteføljer. Hvordan I sikrer at de sælger mere til flere, med en mere målrettet og struktureret indsats mod udvalgte målgrupper og enkelte kunder
  • En guide til oprydning i jeres kundebase (tager typisk nogle timer pr sælger at gennemfører sin datavask) og etablering af det rigtige datagrundlag fremover
  • Optimering af nuværende salgsværktøjer, eller implementering af nye. Som dels understøtter salgslederens og den enkelte sælgers fokus på kvalitet, aktivitet og mersalg til kundebasen i hverdagen. Dels tilfører salgsprocessen øget effektivitet generelt med den rigtige videndeling, automatisering af aktiviteter og genbrug af data i f.eks. et CRM-system.   

En øget erkendelse af hvad man går glip af ved ikke at have styr på sin kundebase og ved ikke at vide det man skal vide om den enkelte kundes salgshistorik, købsfrekvens og potentiale, er det første lange skridt mod at sælge mere til flere. Ligesom at tilvejebringelse og aktivering af denne form for data er en afgørende forudsætning for at du som salgsleder og dine sælgere vil kunne planlægge og realisere en stærkere salgsindsats mod flere af jeres kunder.  

Du kan blive inspireret mere lige her … eller kontakte mig for en første dialog om jeres udfordringer og potentiale …

NYS ‘16 - 57% bruger under 7 timer om ugen (62% af dem under 4 timer)

NYS ‘16 - 64% har ikke de rigtige templates og bruger ofte for meget tid på f.eks. at lave tilbud)

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close