Workshops

Hvor ligger guldet hos jer ...

Sammen arbejder vi os igennem hvert enkelt trin af salgskæden, afdækker hvad I ved og ikke ved, hvad I gør og ikke gør i salget:

  • Skaber overblikket over salgskæden og en fælles forståelse for sammenhænge heri, f.eks. hvad de svage lead kanaler betyder for styrken i pipeline og paratheden til hurtigt at korrigere for evt. udsving heri
  • Identificerer hvor “kæden hopper af”, hvor ressourcerne ikke bruges rigtigt, f.eks. at der gives for mange tilbud der ikke følges op på eller genereres masser af leads der bliver tabt på gulvet
  • Beskriver konkrete indsatser, f.eks. hvad der skal gøres for at sikre jer bedre møder eller øget mersalg til eksisterende kunder. Hvad det kræver af den enkelte og teamet at komme derhen og ikke mindst forventninger til effekten heraf.

For at kunne bygge en stærkere salgsmuskel skal både salgsledelse og sælgere gøre noget anderledes. Men først skal vi sammen blive helt skarpe på hvor I bør overveje at ændre adfærd, hvor det giver bedst mening, mest værdi, er lettest for jer og hvad det så kræver af salgsleder og sælgere hos jer.

Mere skal der ikke til ...

En workshop varer typisk 3 timer. Jeg facilitere en klar agenda, en stram struktur og at der bliver en god balance mellem fremdrift og at alle bliver hørt. Det er vigtigt at vi undervejs får udfordret det bestående, uddybet potentialet, lyttet til hinanden, bliver enige om hvad der skal være anderledes på den korte bane, identificeret de lavest hængende frugter, mv. 

En agenda kunne se således ud:

  • Om Mosano og min tilgang til salgsoptimering og brug af CRM
  • Indtryk fra evt. interview med sælgere (hvis sådanne er gennemført inden)
  • Feedback på salgskæde-analyse (hvis en sådan er gennemført inden)
  • Salgskæden hos jer – trin for trin
  • Hvordan får I succes med forandringer og et styrket salg
  • Opsamling og næste skridt.

Skaber motivation og momentum ...

Med afsæt i 100-vis af workshops med salgsorganisationer og analyser af mere end 2.000 virksomheder inspirere og udfordrer jeg jer på jeres tilgang til salget. Samtidig sikrer jeg at personlige kæpheste og holdninger ikke får lov at tage energien ud af den gode snak om hvad I kan gøre bedre og potentialet herved. 

For at vi kan komme dybt nok ned i det enkelte trin og opnå den nødvendige indsigt, skal der flere workshops til før vi er gennem salgskæden fra A-Z. F.eks. går der typisk en workshop med at tale fødekanalen til salget igennem. Hvad ved virksomheden om sine målgrupper, lead kanaler og leads og hvad ved man ikke.

Til gengæld må workshops gerne ligge tæt på hinanden, i samme uge med par dages mellemrum, eller i 2 på hinanden følgende uger. Så vi bevarer momentum og viden om hvor vi kom til, ligesom at vi i løbet af kun 2 uger har skabt et solidt grundlag for det næste vigtige skridt: en fokuseret og skarp køreplan som kan hjælpe jer i den rigtige retning …

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close