En stærkere fødekanal

... der generer flere gode leads til jer

For at kunne generere flere gode leads, skal I have bedre styr på jeres segmenter, lead kanaler og selve håndteringen af leads. 

Vi starter med at blive enige om den fælles ambition for jeres fødekanal til salget. Kunne f.eks. være at I hurtigt  kommer derhen hvor I:

  • Arbejder mere fokuseret med jeres målgrupper – skaber øget synlighed med de rigtige budskaber i en planlagt frekvens
  • Anvender de rigtige lead kanaler rigtigt – så de genererer den nødvendige lead volumen i den rigtige kvalitet og efter behov hos sælgerne
  • Effektivt får kvalificeret alle leads fra alle jeres lead kanaler – så I ikke taber en del heraf på gulvet mellem medarbejdere eller risikere at de drukner i et eller flere systemer.

Jeg hjælper jer med at få etableret den platform, som vil styrke fødekanalen nu og her. Som bl.a. består af:

  • Klare definitioner (f.eks. hvad er et godt lead)
  • Entydige processer for håndtering af leads og forankring heraf i jeres salgsværktøjer
  • Realisering af flere målrettede salgsaktiviteter som kampagner og ringedage med fokus på opfølgning og kvalificering
  • Meningsfulde KPI’er som “driver” fokus og indsats/aktivitetsniveau i sælgernes hverdag (f.eks. for en hurtigere og bedre kvalificering)
  • Udvælgelse af 2-3 primære lead kanaler og nødvendige indsatser til optimering heraf
  • En guide til oprydning i jeres nuværende lead base (tager typisk nogle timer pr sælger at gennefører sin datavask) og etablering af det rigtige datagrundlag fremover
  • Optimering af nuværende salgsværktøjer, eller implementering af nye. Som dels understøtter både salgslederens og den enkelte sælgers fokus på kvalitet, aktivitet og fremdrift i lead basen i hverdagen. Dels tilfører salgsprocessen øget effektivitet generelt med den rigtige videndeling, automatisering af aktiviteter og genbrug af data i f.eks. et CRM-system.   

Etableringen af den rigtige platform vil i sig selv inspirere, udfordre og løfte jeres kompetencer – både hos dig som salgsleder og hos dine sælgere hver især. Ligesom at den vil skabe en fælles forståelse, motivation og indsigt i nødvendige/nye actions og vigtigheden af at ændre adfærd nogle steder i fødekanalen. 

Begge dele styrker jeres evne til at  generere flere gode leads allerede her på den korte bane og bidrager samtidig til at I også kan opbygge en stærkere pipeline over tid …m

NYS ‘16 - 57% bruger under 7 timer om ugen (62% af dem under 4 timer)

NYS ‘16 - 64% har ikke de rigtige templates og bruger ofte for meget tid på f.eks. at lave tilbud)

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close