Sådan bygger I en stærkere salgsmuskel ...

Formålet er klart - jeres salg skal flyttes derhen hvor:

  • Fødekanalen leverer den rigtige mængde leads i den rigtige kvalitet til sælgerne
  • Pipeline er stærk og har den rigtige “spredning”, så I kan indfri  jeres salgsmål
  • Flere af jeres kunder køber mere hos jer.

En sådan salgsmotor etableres ikke “over natten”. Sammen bygger vi i en skarpere platform for salget – udvikler sælgernes salgsproces, adfærd og værktøjer og det i et tempo så alle kan følge med.

Forandringer der bliver til noget ...

Selv små forandringer kan være svære at implementere i en travl hverdag. Derfor er det vigtigt at I går til forandringen med det rigtige mindset og den rigtige metode. Jeg arbejder i Mosano-metoden med en simpel forandringsproces i 3 faser, hvor vi sammen:

  • Identificerer de svage led og mulige indsatser i hele salgskæden (Analysér)
  • Prioriterer og konkretiserer de forandringer I ønsker jer i en præcis køreplan (Design)
  • Igangsætter køreplanens indsatser og følger op på implementering og udbytte heraf i hverdagen (Realisér).

Så I lykkes med at realisere ønsket adfærd og kan høste frugterne heraf allerede på den korte bane. F.eks. med en bedre kvalificering af leads eller en bedre opdatering og opfølgning på salgsmuligheder og tilbud i jeres pipeline!

Den løsning jeg tilbyder er målrettet, effektiv, pragmatisk og sikre en målrettet og effektiv realisering af vigtige forandringer i salgsprocessen, i salgskulturen, mv.

Hovedelementerne er beskrevet under “Metoden” og “Værktøjerne“. 

Fasemodel
Det er min klare opfattelse at indførelsen af CRM har betydet et mersalg i DEVE. Vi er 15% over budget og sidste år på trods af et marked med færre oversvømmelser og dermed en efterspørgsel under gennemsnit. Vi har ikke ændret tilgang til markedet, men arbejder mere struktureret med pipeline og opfølgning i CRM.
Søren Østergaard Hansen
Group CCO Dantherm Group

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close